13.08.2014

ZABIERZ LILLA LOU NA WAKACJE!


Wakacyjne podróże to idealny czas na rozwijanie swojej fotograficznej pasji. Ale nie zapominamy o projektowaniu! 


Zabierz zeszyt lub szkicownik Lilla Lou na wakacje i sfotografuj się z nim podczas letniego relaksu (na zdjęciu musi wystąpić zeszyt Lilla Lou,  udział modelki czyli Ciebie jest dobrowolny). Zdjęcie musi mieć też swój tytuł!

5 najciekawszych zdjęć zdobędzie zestawy Lilla Lou!

Pamiętaj – ciekawe zdjęcia można wykonać nie tylko w egzotycznym miejscu – na wakacjach u babci też może być interesująco!
Zdjęcie lub zdjęcia z tytułem wyślij na lillalou@lillalou.pl, w temacie wpisując „Zabierz Lilla Lou na wakacje!“. 
Nie zapomnij podać swoich danych – imienia, nazwiska i adresu do wysyłki nagrody w przypadku wygranej. 

 Nagrody:

Na zdjęcia czekamy do 5 września. 
Ogłoszenie wyników 6 września.

Regulamin konkursu:
Przedmiotem fotografii powinny być zeszyty kreatywne, szkicowniki, postaci Lilla Lou w scenerii wakacyjnej.
1.   Organizatorem konkursu jest PAKOSFERA – wydawca marki Lilla Lou. PAKOSFERA – ul. Gościncowa 128, 05-092 Łomianki
2.   Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3.   Każdy z autorów może nadesłać dowolną ilość fotografii.
4.   Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną na adres lillalou@lillalou.pl w formie załączników do e-maila z dopiskiem „Zabierz Lilla Lou na wakacje”.
5.   Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
6.   Zdjęcia należy nadsyłać do 05.09.2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.09.2014 r.
7.   Jury powołane przez organizatora dokona oceny zdjęć. Decyzje jury są ostateczne.
8.   Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.
9.   Nagrodzone prace będą opublikowane na fanpage  Lilla Lou oraz na blogu Lilla Lou. 
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w  ramach używania ich w internecie oraz innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy PAKOSFERA. 
11. Organizatorzy przewidują 5 nagród głównych – zestawy Lilla Lou (Segregator, 2 zeszyty kreatywne do wyboru, 2 szkicowniki do wyboru). Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
12. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

2 komentarze: